Extending teacHers’ cOmPetences in the
effective teaching of literacy, numeracy
and digital skills to rEFUgee chiLdren

About Hopeful

HOPEFUL hija inizjattiva Ewropea, li għandha l-għan li ssaħħaħ il-ħiliet tal-għalliema fit-tagħlim tan-numeriċi, il-litteriżmu u l-ħiliet diġitali għal refuġjati jew tfal migranti, sabiex ittejjeb il-prestazzjoni skolastika tagħhom. Minħabba l-fatt li tfal refuġjati ma jitkellmux il-lingwa tal-pajjiż ospitanti u / jew l-Ingliż, u li ħafna minnhom ilhom barra mill-iskola għal perjodu ta 'żmien, l-għalliema għandhom bżonn jakkwistaw ħiliet speċifiċi, biex ikunu jistgħu jissodisfaw b'suċċess il-ħtiġijiet edukattivi tagħhom.

Itagħllem iżjed

Kif… Tkun Hopeful?

PROJECT PARTNERS