You are currently viewing HOPEFUL: KURRIKULU GĦAL-BINI TAL-KAPAĊITÀ GĦALL-GĦALLIEMA ISSA DISPONIBBLI ONLINE

HOPEFUL: KURRIKULU GĦAL-BINI TAL-KAPAĊITÀ GĦALL-GĦALLIEMA ISSA DISPONIBBLI ONLINE

L-edukazzjoni hija dritt bażiku tal-bniedem u għandha tkun aċċessibbli għat-tfal kollha. Madankollu, skont l-UNHCR, l-Aġenzija għar-Refuġjati tan-NU, 48 fil-mija tat-tfal kollha refuġjati ta’ l-età tal-iskola ma jmorrux skola. Il-pajjiżi kollha tal-Istati Membri tal-UE li ilhom jesperjenzaw influss massiv ta’ refuġjati matul l-aħħar snin qed jiffaċċjaw l-isfida li jintegraw tfal refuġjati fis-sistemi edukattivi tagħhom. Il-valutazzjoni tat-tagħlim preċedenti ta ’dawn it-tfal tirriżulta diffiċli f’ħafna każijiet.

Il-proġett HOPEFUL għandu l-għan li jippromwovi l-integrazzjoni ta ’tfal refuġjati fl-edukazzjoni u jtejjeb il-prestazzjoni skolastika tagħhom. It-tieni għan tiegħu hu li jfassal programm ta’ bini ta ’kapaċità għall-għalliema tal-iskejjel sekondarji u konsulenti tal-iskola. L-għan tal-KURRIKULU GĦAL-BINI TAL-KAPAĊITÀ GĦALL-GĦALLIEMA huwa li jipprovdi appoġġ addizzjonali lill-edukaturi.

Il-metodoloġija użata fil-programm hija ċċentrata fuq il- parteċipanti li huma nkoraġġati li jaqsmu esperjenzi personali ta’ kuljum biex jiksbu għarfien u jiżviluppaw kunċetti u ħiliet.B’mod aktar speċifiku, dan il-kurrikulu se jgħammar lill-parteċipanti bil-ħiliet meħtieġa biex:·         Jkunu jafu ir-rwol u r-responsabbiltajiet tagħhom;·         Ikunu kapaċi jaġġustaw aħjar l-attivitajiet tagħhom sabiex jiffaċilitaw l-għarfien tal-istudenti tagħhom;·         Jgħinhom jimplimentaw l-attivitajiet u l-metodoloġija tat-taħriġ għall-istudenti tagħhom b’kunfidenza;·         Jkunu jafu kif jużaw l-kurrikulu u r-riżorsi. Il-kurrikulu huwa magħmul minn tliet sezzjonijiet li kull wieħed minnhom għandu fokus speċifiku. Is-sezzjonijiet huma: “Attivitajiet ta ‘bini ta’ tim”, “Djalogu interkulturali” u “Qsim ta ‘esperjenza, kultura u interkulturalità.”

Ara d-dettalji u l-elementi kollha tal-kurrikulu HAWN.

Biex issir taf aktar dwar il-kurrikulu jekk jogħġbok ikkuntattja giulia.zambaldo@sosmalta.org

Leave a Reply