ΝΕΑ

HOPEFUL: Προωθώντας την ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία HOPEFUL έχει στόχο να βελτιώσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να διδάξουν αριθμητική, γραφή, ανάγνωση και ψηφιακές δεξιότητες στα παιδιά προσφύγων και μεταναστών-τριών,

Read More »